REALIZOWANE PROJEKTY

BS Group Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Tytuł projektu: Opracowanie oraz implementacja modułu analitycznego do istniejącej usługi BallSquad, który pozwoli na zaawansowaną analizę powiązań i relacji pomiędzy użytkownikami obiektów sportowych oraz na elastyczne raportowanie zgromadzonych informacji.

Cel projektu: wdrożenie na rynek znacząco ulepszonej usługi BallSquad poprzez jej rozszerzenie o moduł analityczny pozwalający na gromadzenie danych o obiektach i użytkownikach oraz ich efektywną analizę.

Wartość dofinansowania projektu z UE:
330 140,00 PLN

Termin realizacji projektu:
30.09.2022 r.

fu logo icon
rp logo icon
parp logo icon
ue logo icon